Ảnh Muon tao 1 nhom giao luu some swing , an nhau , cf ! Khu SG , HN va BD ! Tuyen kn va ko tip tre trau!

Vochongcuongthao

Trưởng Lão
Thanh Lâu
giao luu nhung ae đồng dam cung so thich ! Ko tip lý thông!
 

Vochongcuongthao

Trưởng Lão
Thanh Lâu
Chủ Thớt
Ben mình chi tip zalo that va chin chu ! Ai ko hinh dai dien va chinh chu mình ko adđ ! Cam on cac ban đa quan tâm ! Dac biet bên mình ko tip ai nhan tin sdt kieu nửa so nua chửi kieu thách đố nhau !
 
Top